baguette step cut, baguette step cut direct from Guangxi Wuzhou Starsgem Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Guangxi Wuzhou Starsgem Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Phòng thí nghiệm phát triển kim cương, moissanites, phòng thí nghiệm phát triển đá quý, Cubic zircornia, đồ trang sức tùy chỉnh
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Kim Cương rờiOffline trade shows attended(3times)Competitive OEM factoryAnnual sales US $20,500,000Total staff (133)
Không có kết quả phù hợp.